Մենագրություն Հայաստանի էպիֆիտային քարաքոսերի վերաբերյալ

Մենագրություն Հայաստանի էպիֆիտային քարաքոսերի վերաբերյալ

Հայաստանի էպիֆիտային քարաքոսերի վերաբերյալ “The Epiphytic Lichenized Fungi in Armenia: Diversity and Conservation” մենագրությունը տպագրվել է Ֆիտոտաքսա գիտական ամսագրում: Այն ամփոփում է էպիֆիտային քարաքոսերի կենսաբազմազանության և պահպանության վերաբերյալ վերջին տարիների հետազոտությունները:

Հղում՝ http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.281.1.1