Տարվա քարաքոսը

2015թ. Տարվա քարաքոսն է Պելտիգերա երիզավորը (Peltigera praetextata):

2015թ. մայիսի 22-ին, Տարվա կենսաբազմազանությունը հանրային արշավի շրջանակներում, առցանց հանրային քվեարկության միջոցով որոշվեց տարվա քարաքոսը: Ավելի քան 200 հոգի մասնակցել է քվեարկությանը:

Արշավը իրականացվել է Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ կողմից ԵՊՀ Կենդանաբանության ու Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնների հետ համատեղ և Ռաֆորդ հիմնադրամի աջակցությամբ: