Կրթություն

Կարևորելով հասարակության և հատկապես երիտասարդության էկոկրթվածության մակարդակը մեր կայքում կարևոր դեր ենք հատկացնում էկոլոգիական կրթությանը: Կրթություն բաժնում ներկայացված են մեր և այլ քարաքոսաբանների կողմից հրապարակված կրթական նյութերի  էլեկտրոնային տարբերակները, կրթական բնույթ ունեցող միջոցառումները: