Uncategorized

Տպագրվել է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցման համար առաջարկվող էպիֆիտային քարաքոսերի ցանկը

Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցման համար առաջարկվող էպիֆիտային քարաքոսերի ցանկ ներկայացվելու է ՀՀ Բնապահպանության նախարարությանը առաջարկով ներառել ՀՀ Կարմիր գրքում: