Հայաստանի քարաքոսեր

Համաձայն վերջին տվյալների Հայաստանում տարածված է քարաքոսերի 433 տեսակ, 1 ենթատեսակ և 7 վարիացիա: Համեմատական տանելով Հայաստանի քարաքոսերի հետազոտման պատմության  և հարակից ուղությունների օրինակ՝ բուսաբանությանը և սնկաբանությանը հետ կարող ենք փաստել, որ քարաքոսերի կենսաբազմազանությունը ՀՀ բազմաթիվ շրջաններում մնում է անհայտ: Մեր կայքի այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ նաև Հայաստանի քարաքոսերի ցանկի, տարվա քարաքոսի և որոշիչների հետ: